Фирма ХРАБРА

Свържи се с фирма ХРАБРА

Капитански курсове; покупко-продажба и/или отдаване под наем на яхти; ремонт и реконструкция на яхти; яхтени ваканции; туристически туроператор; консултантски услуги; външна и вътрешна търговия със стоки и услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. София, ул. Черковна 75Б