Фирма ХРИСТИНА 28

Свържи се с фирма ХРИСТИНА 28

Търговия, внос, износ, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, експлоатация на търговски обекти, фризьорски и козметични услуги, рекламни, информационни, програмни услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона при спазване на нормативно установения ред, когато има разрешителен или регистрационен режим – след съответното разрешение или регистрация.

гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев 128