Фирма ХТБО

Свържи се с фирма ХТБО

ВНОС ИЗНОС НА СТОКИ, ПОКУПКА НА ДРЕХИ, РЕКЛАМА, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО, СТРОИТЕЛСТВО , РЕМОНТИ, ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ НА СГРАДИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, КАКТО И ИНДУСТРИАЛНИ ХАЛЕТА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО – ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ

гр. София, ул. Дедеагач 40