Фирма ХЮМАН КРАФТ – ПЕРСОНАЛСЪРВИС

Свържи се с фирма ХЮМАН КРАФТ – ПЕРСОНАЛСЪРВИС

Предоставяне на консултантски услуги в сферата на заетостта, посредничество на местни и чуждестранни лица; внос и износ; грижи за възрастни хора; предоставяне на социални услуги на семейства с болни, инвалиди, възрастни хора и др. в страната и чужбина; наемане на български граждани за осъществяване на социални услуги; търговско представителство и посредничество; маркетинг; транспортна дейност в страната и чужбина /след получаване на лиценз/; издателска и печатарска дейност, включително дигитален печат; проектиране, разработване и внедряване на софтуер; външнотърговска дейност; посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в чужбина /след получаване на удостоверение/, включваща информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица; насочване към професионално и/или мотивационно обучение, насочване и подпомагане за започване на работа в други държави, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.