Фирма И-ВИКТОРИЯ

Свържи се с фирма И-ВИКТОРИЯ

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА
МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ; СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪК, РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. Ботевград, ул. “Захари Стоянов” 5