Фирма ИЧКО – АСЕН ЯНЕВ

Свържи се с фирма ИЧКО – АСЕН ЯНЕВ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНО – ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, СЛАДКАРСКИ, РЕСТОРАНТИ, КАФЕТЕРИИ, КОМИСИОННА, ОКАЗИОННА И БАРТЕРНА ТЪРГОВИЯ, ИЗКУПУВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКО – СТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЕДЪР И ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК, АВТОМОНТЬОРСТВО, ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО И ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ТЪРГОВЕЦЪТ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА, ЧУЖБИНА И СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ.