Фирма ИГНАТОВС

Свържи се с фирма ИГНАТОВС

Сухопътен транспорт; отдаване на автомобили под наем, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, услуги в областта на хотелиерството, туристически, ресторантьорски или други услуги в областта на туризма, хотелиерски и други услуги в областта на туризма, ресторантьорски и други услуги в областта на туризма, покупко- продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всички видове строителна и строително монтажна дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, търговия с авточасти, организация на товаро-разтоварна дейност на кораби, вагонни автомобили, фрахтоване на кораби, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Бургас, ул. ул. Патриарх Евтимий 1

Телефон: +359 878889190