Фирма ИКЕЛ – КРАСИМИР ДЕЧЕВ

Свържи се с фирма ИКЕЛ – КРАСИМИР ДЕЧЕВ

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ЕКСПЕРТИЗИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОУЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНТАЖ, ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ, СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРОУРЕДБИ, ВОДОПРОВОДНИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, РЕМОНТ И АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ, КОНСТРУИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ, ВЪЗЛИ, КОНСТРУКЦИИ И ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА, ЛАБОРАТОРНИ ЗАМЕРВАНИЯ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНА СРЕДА, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ, ДЪРВО, ПЛАСТМАСА, ЕЛЕКТРО И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА И МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНА СРЕДА, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ, ДЪРВО, ПЛАСТМАСА, ЕЛЕКТРО И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА И МАШИНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, АВТОСЕРВИЗ, ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ, ВЕЩИ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕ-АПЕРАТИВ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Пловдив, ул. ул. Дарвин 14