Фирма ИЛТЛ Логистика

Свържи се с фирма ИЛТЛ Логистика

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален вид, преработен или обработен вид;продажба на стоки от собствено производство;търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки;складови сделки;лицензионни сделки;лизинг;хотелиарски,туристически,рекламнни,информационни, консултантски услуги, рент а кар услуги, импорт-експорт на стоки, отдаване на коли под наем програмни,импресарски или други услуги ;извършване на услуги с личен труд, както и други дейности, незабранени от законодателството на Р. България, като дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването му.

гр. Кюстендил, ул. Демокрация 23