Фирма ИМО КОЛЕКТ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ИМО КОЛЕКТ ИНВЕСТ

Търговска дейност, маркетинг, посредничество, покупко-продажба и строителство на недвижими имоти, търговско предствителство на местни и чуждестранни лица, друга дейност, разрешена от законодателството на страната.

гр. София, ул. бул. България 49Б