Фирма ИМОБИЛИЕН ГЛЮК ЕУ

Свържи се с фирма ИМОБИЛИЕН ГЛЮК ЕУ

Строителство, ремонтни дейности, търговия със стоки, педагогическа дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

гр. Бургас, ул. ул. Войнишка 19