Фирма ИМПЕТУС – ПГ

Свържи се с фирма ИМПЕТУС – ПГ

услуги в областта на управлението на проекти, консултантски услуги, услуги по административни дейности и други обслужващи дейности, всякакви информационни, анализаторски и образователни услуги; други професионални услуги и всякакви други дейности, незабранени от закона.

гр. София, ул. ул. Пиер Дегейтър 9

Телефон: +359 889 235855