Фирма Имвекс Трейд

Свържи се с фирма Имвекс Трейд

Покупко-продажба, наемане, отдаване под наем и лизинг на моторни превозни средства; ремонт, поддръжка и сервизиране моторни превозни средства, осъществяване на търговска и посредническа дейност; търговия в страната и чужбина; преводачески услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупко-продажба, изграждане, обзавеждане и отдаване под наем на сгради, площи и помещения, както и други дейности, незабранени от закон.

гр. София, ул. ул. Бяло поле 17