Фирма ИН КОПИ

Свържи се с фирма ИН КОПИ

Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия и сервизиране на копирна техника и компоненти на копирна техника; търговско представителство и посредничество; ресторантьорство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, както и всички други дейности, незабранени от закона, а когато има разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. ул. Васил Левски 30