Фирма Инър Стейдж

Свържи се с фирма Инър Стейдж

Индивидуално и групово психологично консултиране на възрастни, семейства, юноши и деца; консултативна и обучителна работа, преподавателска дейност; рекламна дейност, информационно-консултантски услуги, маркетинг и ПР, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

гр. София, ул. Георги Пеячевич 67