Фирма ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЗДРАВКО КИПРОВ

Свържи се с фирма ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЗДРАВКО КИПРОВ

Лечебна дейност по извършване на индивидуална практика за първична дентална медицинска помощ – обща дентална медицинска помощ; извършване на диагностика, лечение, физотерапия, профилактика, консултации и наблюдение на болни; изготвяне на ренгенови снимки и ренгенова диагностика; предписване на: извършване на лабораторни и други видове изследвания; извършване на зъботехнически дейности в съответните лаборатории; обемът и видът домашни грижи и помощ за дентално болни; лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на експертизи за: временна нетрудоспособност; дейности по здравна промоция и профилактика; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на търговски сделки за осъществяване на денталната лечебна дейност и за нуждите по обслужване на пациентите; извършване на документи, свързани с дейността.

гр. Благоевград, ул. ул. „Тодор Александров” 19