Фирма ИНЕРТИКОМ

Свържи се с фирма ИНЕРТИКОМ

Производство, преработка, търговия със строителни и интернти материали и изделия от тях; търсене, проучване и добив на подземни богатства; научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари; посредническа и комисионерска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, консултантски услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

с. Змейово, ул. Втора 21