Фирма ИНСТА КРИЕЙШЪН

Свържи се с фирма ИНСТА КРИЕЙШЪН

Прозиводство на козметика, козметични продукти и продукти за здравето, внос и износ на стоки и машини, рекламна и маркетингова дейност, онлайн търговия, търговско представителство (без процесуално) и посредничество; дизайн; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос, износ и покупка на стоки или други вещи с цел посредничество, продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина както и всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон, както и дейности, за които се изисква разрешителен режим, дейностите ще се извършват след издаване на лиценз или съответното разрешение

гр. Пловдив, ул. Райна Княгиня 7

Телефон: 0884122303