Фирма ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ

Свържи се с фирма ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ

Извършване на индивидуална и групова консултантска дейност; Изследователска дейност, анализи и проучвания; Сделки с интелектуална собственост; Онлайн търговия; Изработване и поддръжка на уебсайтове, интернет страници и информационни портали; Предоставяне на рекламни и информационни технологии и услуги; Създаване и разпространение на софтуер, приложения и информационно – технологични решения; Търговско представителство и посредничество; Външно и вътрешнотърговска дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин след изпълнение на законовите изисквания, включително издаване на разрешения и лицензи, когато такива се изискват.