Фирма Интегрис Лаб

Свържи се с фирма Интегрис Лаб

Проектиране, разработване, внедряване, поддръжка и продажба на софтуерни и комуникационни системи, услуги по системна интеграция, киберсигурност, одитиране на системи, уеб дизайн и програмиране, трансфер на технологии внедряване на наоу- хау в областта на „интернет нещата“, научно- изследователска и развойна дейност, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, предприемаческа и агентска дейност, търговско представителство, както и всяка друга дейност , която не е забранена със закон като за дейностите изискващи лиценз или разрешение, ще се извършват след надлежно сдобиване със съответното.