Фирма ИНТЕЛЕКТ ДИДЖИТЪЛ

Свържи се с фирма ИНТЕЛЕКТ ДИДЖИТЪЛ

ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛНИ НАУКИ, РОБОТИКА, ПРОГРАМИРАНЕ, УЕБ ДИЗАЙН, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТРЕНИНГИ, ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ. ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КУРСОВЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СЪЗДАВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ. ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.