Фирма ИНТЕРКОРП ИНВЕСТМЪНТС

Свържи се с фирма ИНТЕРКОРП ИНВЕСТМЪНТС

Покупка и продажба на земеделски земи и други недвижими имоти, растениевъдство, животновъдство, рибовъдство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и животни, аграрни машини и препарати, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина, комисионерство, производство и продажба на семена и посадъчен материал, агрохимически препарати и торове, покупка на стоки и други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни, спедиционни и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и развлекателни услуги, като за дейностите, подлежащи на разрешителен режим-след снабдяване с лиценз