Фирма ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ПАРТНЪРС

Свържи се с фирма ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ПАРТНЪРС

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, строителство, външно и вътрешнотърговска дейност, внос и износ на стоки; принтинг, маркетингови услуги, реклама; печатна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост; изграждане, транспорт и спедиторски услуги; консултантски услуги; търговско представителство, посредничество и агентство, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. “Гълъбец” 2