Фирма Интернешънъл Трейдинг енд Лайцензинг ИТЛ

Свържи се с фирма Интернешънъл Трейдинг енд Лайцензинг ИТЛ

Внос/износ на стоки и медицински продукти, практикуване на електронна търговия и притежаване на лицензи и патенти.

гр. София, ул. Ул. Верила 5