Фирма Интернет Фабрика

Свържи се с фирма Интернет Фабрика

Извършване на услуги в сферата на комуникациите и в областта на изкуствата, рекламни, информационни, програмни и интернет услуги, консултантска дейност, изследователска дейност в областта на новите компютърни и електронни технологии, дизайнерска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, агентство и комисионерска дейност в страната и чужбина, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. бул. Витоша 85

Телефон: 0898551471