Фирма ИНТРИГА

Свържи се с фирма ИНТРИГА

Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство. Внос, износ и реекспорт. Търговско представителство и посредничиство. Комисионни, спедиционни и превозни сделки. Складови сделки. Лицензионни сделки .Лизинг. Стоков контрол. Туристически ,рекламни ,програмни сделки. Предприятие за транспорт на пътници и товари в страната и чужбина. Проектиране, покупка, строеж и /или/обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Строителна монтажна и ремонтна дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Външна и вътрешна търговия с всякакви стоки включително продажба на всякакъв вид алкохолни и безалкохолни напитки, чай ,кафе и цигари, изкупуване, производство, преработка и продажба на всякаква продукция, включително селскостопанска от животински и растителен произход, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и изграждане на отоплителни и електрически инсталации /след надлежно разрешение/, научно изследователска дейност, търговско представителство и посредничество, маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение, отдаване на коли под наем, туристическа дейност; селски туризъм, ресторантьорство и хотелиерство/извън случаите на чл.2,ал.З от ТЗ/, туроператорска дейност след получаване на съответния лиценз, сделки с недвижими имоти, комисиони, сделки по спедиция, рекламни, информационни, импресарски и други услуги и извършване на всяка друга дейност, която не е забравена изрично от действащото законодателство.

гр. Хасково, ул. Съединение 10

Уебсайт: www.intriga-rent.com