Фирма Интстел Дизайн

Свържи се с фирма Интстел Дизайн

Графичен дизайн и онлайн търговия в страната и чужбина, рекламна и издателска дейност, фотография, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, внос, износ, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.

гр. София, ул. Галилео Галилей 42

Телефон: 0888 807504