Фирма ИНВЕЛА ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма ИНВЕЛА ПРОПЪРТИС

вътрешна и външна търговия, строителство, предоставяне под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България

гр. Смолян, ул. Чавдар войвода 12