Фирма ИНЖИНЕРИНГ ЮРЪП ОФИС

Свържи се с фирма ИНЖИНЕРИНГ ЮРЪП ОФИС

Проектиране и дизайн на обекти от всякакъв тип; покупко-продажба на строителни материали, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, както и всякакви дейности, незабранени със закон, като дейностите за които се изисква разрешение, регистрация или лицензия, ще се ще се извършват след надлежно разрешение.

гр. Варна, ул. ул. “Поп Харитон” 15