Фирма ИП СОЛАР

Свържи се с фирма ИП СОЛАР

Производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, продажба на електрическа енергия, изграждане и ремонт на възобновяеми енергийни източници, изграждане и ремонт на трафопостове, мрежи ниско напрежение, мрежи средно напрежение, изграждане и ремонт на ел.инсталация на промишлени и жилищни сгради, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционии и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки; извършване на международни транспортни услуги в страната и чужбина; покупка, ремонт, продажба и отдаване под наем на МПС; таксиметрови услуги, хотелиерски, рекламни, туристически, информационни, програмни и други услуги; всякаква друга дейност, незабранена от закона.