Фирма ИРИ ТРАНС 2021

Свържи се с фирма ИРИ ТРАНС 2021

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИЦИЯ, ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ. ПОКУПКИ НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО /ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ РЕД/, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗ/, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗ/, ХОТЕЛИЕРСКИ СДЕЛКИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, РЕСТОРАНТЬОРСТВО /СЛЕД КАТЕГОРИЗИРАНЕ/, ТУРИСТИЧЕСКИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КАТЕГОРИЗИРАНЕ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ, А СЪЩО ТАКА И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА ИЛИ ДЕЙНОСТ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А КОГАТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ

гр. Добрич, ул. Оборище 69А