Фирма ИРОЛ АУТО

Свържи се с фирма ИРОЛ АУТО

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, СКОТОВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО, АКВАКУЛТУРИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

гр. Бургас, ул. Родопи 13 А