Фирма ИСААК ХЪНТ

Свържи се с фирма ИСААК ХЪНТ

Хотелиерство, туристическа дейност, атракции и услуги, ресторантьорство, даване под наем на движими и недвижими вещи, търговска дейност в страната и чужбина, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

с. Кунино, ул. ул.Червеница 13