Фирма ИСКО ЧОЧОЙ

Свържи се с фирма ИСКО ЧОЧОЙ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ОТ НЕЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВЪНШНА И МЕЖДУМАРОДНА ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, АВТОМОНТЬОРТСТВО И АВТОСЕРВИЗ, ПЪТНА ПОМОЩ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

с. Студенец, ул. ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2

Телефон: 0899237054