Фирма ИСМА 2021

Свържи се с фирма ИСМА 2021

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТИ, ЦЕХОВЕ, ФАБРИКИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИТОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, БАРОВЕ КАФЕ – АПЕРИТИВИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТУРАГЕНТСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2, Т.З ОТ ТЗ/, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ШИВАЧЕСКИ, КРОЯЧЕСКИ, ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ /ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ИНПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

гр. Пловдив, ул. ул. Звънче 9

Телефон: 032260296