Фирма ИСТ 777

Свържи се с фирма ИСТ 777

Търговия с дрехи и аксесоари, маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които имат търговски характер и не са забранени със закон, след получаване на лиценз, ако такъв е необходим.

с. Крушевец, ул. ул. “Цар Асен” 8