Фирма Ив- Албена Гатева

Свържи се с фирма Ив- Албена Гатева

Купуване и продажба, и всякакъв друг тип търговия на стоки за бита,хранителни стоки, управление на дейността на магазини, предоставяне на консултации въввръзка с горните услуги на територията на република България, както и други сделки идейности – незабранени със закон.

гр. Пловдив, ул. – –