Фирма ИВА ХРИС ВЕС

Свържи се с фирма ИВА ХРИС ВЕС

транспортна дейност, търговия в страната и чужбина, всякакви други услуги, незабранени от закона, производство и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. Асеновград, ул. ул. Бялата воденица 19