Фирма ИВАН ДЕЛИНСКИ – ИВАНКА ДЕЛИНСКА 21

Свържи се с фирма ИВАН ДЕЛИНСКИ – ИВАНКА ДЕЛИНСКА 21

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ ФОРМИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ С ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

с. Калековец, ул. ул. ХРИСТО БОТЕВ 20