Фирма ИВАН ХРИСТОВ МИХОВ

Свържи се с фирма ИВАН ХРИСТОВ МИХОВ

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на дребно; външнотърговски сделки; комисионни, спедиторски; превозни сделки; транспорт, рекламни, информационни, програмни и други услуги; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; маркетингова, складова, лизингова и иновационна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

с. Медово, ул. ул. “Захари Стоянов” 41