Фирма ИВАНА 933

Свържи се с фирма ИВАНА 933

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство и търговия с хранителни стоки и земеделска продукция; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; складови сделки; вътрешен и международен товарен и пътнически транспорт; рекламна и дистрибуторска дейност; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с обекти на интелектуална собственост; ресторантьорство, хотелиерски, туристически, счетоводни, информационни, импресарски, фризьорски, козметични, преводачески и други услуги; покупка, проектиране, строително-ремонтни дейности, лизинг, както и всички други сделки, които не са забранени от закона и не са държавен монопол, внос и износ по предмета на дейност. Дейностите за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт ще се осъществяват след получаването му.

с. Зимница, ул. ул. Еникьой 21