Фирма ИВЕРИ М ГРИЙН

Свържи се с фирма ИВЕРИ М ГРИЙН

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, МОНТАЖ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ, РЯЗАН ЦВЯТ ЗА БУКЕТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ВИД, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВКЛ. ВНОС И ИЗНОС/, СКЛАДОВА РЕКЛАМНА ИНФОРМАЦИОНА СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ

с. Негован, ул. ул. Белите брези 9