Фирма ИВГРИ

Свържи се с фирма ИВГРИ

Продуцентска и импресарска дейност, рекламна дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или пиценз

гр. София, ул. УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 2

Телефон: 0883581000