Фирма ИВИС 69

Свържи се с фирма ИВИС 69

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, външнотърговска дейност /внос и износ/, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически услуги, продажба на продукция от собствено производство,търговска дейност със селскостопанска продукция, хранителни стоки, с горива и препарати, ресторантьорство и обществено хранене, внос и продажби на леки и товарни автомобили и на селскостопанска техника, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона.

гр. Горна Оряховица, ул. ОСМИ МАРТ 36