Фирма ИВО – ДЕСИ 2021

Свържи се с фирма ИВО – ДЕСИ 2021

Транспортна дейност, търговска дейност в страната и чужбина, производство и търговия с всякакви хранителни и нехранителни стоки, суровини и продукти, в първоначален, обработен и/или преработен вид, сделки с интелектуална собственост, строителни, монтажни и превозни услуги, компютърни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всички други търговски дейности и услуги, незабранени със закон.