Фирма ИВО И САШКА КИРИЛОВИ

Свържи се с фирма ИВО И САШКА КИРИЛОВИ

Търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото