Фирма ИВО ТАЙМ

Свържи се с фирма ИВО ТАЙМ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; строителство, реконструкция и модернизация, основен и текущ ремонт на всички видове строителни обекти в страната и чужбина; ресторантьорство; експлоатация на питейни и увеселителни заведения, комисионна, спедиционна, складова дейност; консултантски услуги, както и други дейности, незабранени от закона.