Фирма ИВСИКО ДИЗАЙН

Свържи се с фирма ИВСИКО ДИЗАЙН

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, наем, комисионни, бартерни, реекспортни, спедиторски и лизингови сделки, рекламни, информационни, програмни, туристически и транспортни услуги, хотелиерство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Велико Търново, ул. Любен Каравелов 46