Фирма ЙЕЛОУ ХАУС ЕСТЕЙТС

Свържи се с фирма ЙЕЛОУ ХАУС ЕСТЕЙТС

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, Внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,Превоз на пътници и товари в страната и чужбина, Производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, Преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността, Търговия с всички видове вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки, Обмен на валута, туристически услуги, Търговия с хранителни и промишлени стоки, Търговско представителство и посредничество, Рекламна дейност, Сделки с интелектуална собственост, Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и извършване на услуги, Други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.

гр. Велико Търново, ул. РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ 4