Фирма ЙОБО КОЛОР

Свържи се с фирма ЙОБО КОЛОР

Търговия на едро и дребно със всякакви стоки, производство и търговия на пакетажни машини, внос и износ на зърно и зърнени култури, транспортна дейност, производство на различни стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, превозна, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговия с облекла, търговия на дребно с други нехранителни стоки, търговия на едро и дребно със всякакви стоки, внос и износ на всякакви стоки, консултантска дейност и всякаква друга дейност незабранена от закона.

гр. Благоевград, ул. Аргир Манасиев 6